WIP Sağlık

Sağlığınızla ilgilenen koca bir dünya ister misiniz?

WorldCare Insurance Plan ile Yapı Kredi Sigorta, yurt dışında veya yurt içinde gerçekleşen sağlık giderlerinizi, geniş limitlerle teminat altına almaktadır. Uygun bir plan seçilmiş ise, ABD / Kanada dışında tüm dünyada gerçekleşen yatarak tedavi giderleriniz limitsiz karşılanırken, ABD ve Kanada’da gerçekleşen yatarak tedavi giderleriniz de, tercihinize bağlı olarak, limitli karşılanır.

Teminatlar:

AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI

PLANLAR ABD / KANADA DIŞINDA ABD / KANADA’DA
1A
1B
1C
2A Yıllık Limit 10.000 USD
2B Yıllık Limit 10.000 USD 1.000 USD **
2C 1.000 USD **

YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI

PLANLAR ABD / KANADA DIŞINDA ABD / KANADA’DA *
1A  Limitsiz
1B  Limitsiz Yıllık Limit 250.000 USD
1C  Limitsiz Yıllık Limit 1.000.000 USD
2A  Limitsiz
2B  Limitsiz Yıllık Limit 250.000 USD
2C  Limitsiz Yıllık Limit 1.000.000 USD

(*) ABD ve Kanada’da gerçekleşen her bir giderin %25‘i sigortalı tarafından karşılanır. Bu giderler poliçe başına 60.000 USD‘yi aştığında aşan kısım %100′lü olarak Yapı Kredi Sigorta tarafından karşılanır.

(**)ABD ve Kanada’da sadece resmi kurumlarca düzenlenen tutanakla belgelenmiş kaza hallerinde ve enfeksiyonel hastalıklarda ayakta tedaviler yıllık 1.000 USD‘ye kadar teminat altına alınır. (Ayakta Tedavi kapsamında, tüm dünyada olduğu gibi, ABD ve Kanada’da gerçekleşen giderlerde de işlem başına 25 USD muafiyet uygulanmaktadır.)