Nazar Boncuğu

Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası ile yurt içinde gerçekleşen yatarak tedavileriniz ile oluşan sağlık giderleriniz Yapı Kredi Telemed24 hizmet ağına dahil olan Nazar Boncuğu anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yıllık 40.000 TL limit ve %90 teminat yüzdesi ile karşılanır.

Hastanede yattığınız süre boyunca yapılan;

•Yatak, yemek ve refakatçi
•Ameliyat
•Hemşire
•Doktor vizitesi
•Yoğun bakım
•İlaç
•Tıbbi malzeme
•Teşhis yöntemleri

giderleri, Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası kapsamındadır.

Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası’na kimler sahip olabilir?

•40 yaşın altındaysanız,
•Yapı Kredi Sigorta tarafından belirlenen hastalıkları geçirmemiş ve tamamen sağlıklıysanız,

Ayda 40 TL ödeyerek yıllık 240 TL prim ile sağlık giderlerinizi teminat altına alabilirsiniz.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası’na sahip olmak için acentemize başvurabilirsiniz.

Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Teminatları :

TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ
Hastane Hizmetleri Teminatı 40.000 TL 90%
Hastane Hizmetleri Teminatı 40.000 TL 90%
Küçük Müdahale Teminatı 500 TL 90%

Telemed24 Hizmet Ağı    Nazar Boncuğu Anlaşmalı Sağlık Kurumları

TEMİNATLAR

Hastalık
Sigorta kapsamında olması şartı ile sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan ani ve beklenmedik rahatsızlıklardır.

Hastalık durumunda beher olay için 75 Euro muafiyet uygulanır.

Tedavi ve Hastane Hizmetleri
Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Tıbbi Danışmanlık
Acil bir durumda en yakın doktor, hastane ve sağlık kurumlarının isimleri ve adreslerine kolaylıkla ulaşılması sağlanır.

Kaza
Sigorta kapsamında olması şartı ile sigorta süresi içinde oluşan, sigortalının kontrolü dışında ortaya çıkan açık ve belirgin olaydır.

Tedavi ve Hastane Hizmetleri
Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Cenazenin Yurda Getirilmesi
Bu teminat ile, yurt dışında vefat etmiş sigortalının cenazesinin hazırlanması ve defin yerine hava veya karayoluyla nakli veya bulunduğu yerde defni güvence altına alınır. Ancak, cenaze töreni ve Türkiye’deki defin masrafları kapsam dışında tutulmuştur.

Acil Tıbbi Nakil
Bu teminat kapsamında, sigortalının tıbbi bakımının sağlanabileceği en yakın hastaneye hava ve/veya kara yoluyla nakli sağlanır. Nakil sırasındaki ilk yardım, sigorta kapsamındadır.

Sigortalının tedavi gördüğü hastanenin sigortalının tedavisi için yeterince donanımlı olmaması durumunda sigortalı en yakın donanımlı hastaneye nakledilir.

Gerekli ilk müdahaleden sonra, tedavi eden doktorun ve Acil Yardım Merkezi tıbbi yetkilisinin görüşleri doğrultusunda sigortalının tarifeli hava yoluyla yurda dönüşünü engelleyen bir durum söz konusu değil ise sigortalı yurduna nakledilir. Yurda nakli sonrası, eğer sigortalının tedavisinin devamı gerekiyor ise sigortalı evine yakın bir sağlık kurumuna yerleştirilir.