Nakliyat

Gelişimini ticaretin yoğun olarak yapıldığı deniz yolu taşımacılığına bağlı olarak sürdüren nakliyat sigortaları, günümüzde gelişen iş ve ticaret hacminin paralelinde büyüklüğünü artırmıştır. Nakliyat branşında, talepleriniz doğrultusunda şekillenmiş olan ürün seçeneklerimizi sunuyoruz.

Emtia Nakliyat Sigortaları
Emteanın (malların) bir yerden başka bir yere hava, kara, deniz ve demiryolu ile taşınması esnasında uğrayabileceği hasarlara karşı güvence sağlar.

Kıymet Nakliyat Sigortası
Kıymet Nakliyat sigortası poliçelerinde yazılı genel şartlarla, her türlü nakliyat risklerinin yanı sıra, silahlı gasp ve soygun dolayısıyla uğranabilecek zararlara karşı da güvence verilmektedir.

Ticari Tekne Sigortası
Çeşitli hava ve deniz koşullarında seyreden ticari tekneler için, tüm dünya denizlerinde geçerli olan teminatlar, tekne sahiplerinin hizmetine sunulmuştur. Ticari amaçla kullanılan kuru yük gemileri, tankerler gibi deniz araçları Tekne Sigortası ile uluslar arası standartlarda güvence altına alınmakta, tüm şart ve teminatlar, sigorta konusunun teknik ve ticari özelliklerine göre her tekne için özel olarak saptanmaktadır. Uygulamada, bu konuda dünya lideri olan İngiliz Sigorta Sektörü’nün geliştirdiği ticari teknelerin sigortalanmasında kullanılan klozlar kullanılmaktadır. Bu klozlar ile teminat altına alınan risklerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

•Tekne batması,
•Başka bir tekneyle çarpışma,
•Rıhtım, duba gibi yerlere çarpma,
•Teminat verilen bir riskle ilgili olarak yapılacak kurtarma masrafları,
•Korsanlık,
•Kargo veya yakıt yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmeler sırasında oluşacak kazalar,
•Deniz, göl veya seyir yapılabilecek diğer suların riskleri,
•Uçak veya benzeri araçların veya bunlardan düşen parçaların çarpması,
•Deprem, volkanik patlama,
•Savaş ve grev riskleri.

Ayrıca sigorta konusu olan tekne, gerek denizde gerekse karada deniz kazalarından, kötü niyetli hareketlere, yangından hırsızlığa kadar çok geniş bir koruma altındadır. Sigortalı teknelerin üçüncü şahıslara karşı oluşacak sorumlulukları da Tekne Sigortaları ile teminat altına alınabilmektedir.

CMR Sigortası
CMR Sigortası (ULUSLAR ARASI NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTALARI ); Uluslar arası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.