Can Sağlığı

Yapı Kredi Sigorta’nın en yaygın ürünü olan Can Sağlığı Sigortası, sağlık ihtiyaçlarımızın tamamını, pek çok ek hizmeti de kapsayacak şekilde karşılayan, her bütçeye uygun, kişiye özel alternatifler sunmakta.

Yapı Kredi Sigorta Sağlık Sigortalılarının Ayrıcalıkları :

Yapı Kredi Sigorta Sağlık Sigortalıları, kullandıkları Telemed24 kartları ile 7 gün/24 saat Türkiye geneline yayılmış 2.000’i aşkın anlaşmalı kurumda para ödemeden hizmet alma rahatlığını yaşarlar.

Yenileme Garantisi’ne hak kazanmış ve beş yıldan uzun süredir sigortalı olan Yapı Kredi Sigorta Sağlık Sigortalılarının doğuştan gelebilecek rahatsızlıkları bile teminat altındadır.

Sigortalılarımız, rahatsızlanmadan önce de Yapı Kredi Sigorta güvenini hissederler. Çünkü Yapı Kredi Sigorta “koruyucu aşıları” kapsar.

Yapı Kredi Sigorta Sağlık Sigortalıları, acil durumlarda Acil Tıbbi Danışma Hattı’nı (Telemed24 Hattı) arayarak kara ambulansından yararlanabilecekleri gibi, acil tıbbi danışmanlık hizmeti de dahil olmak üzere, kesintisiz destek alabilirler.

Doğum giderleri Yapı Kredi Sigorta tarafından ödenen bebekler, ki biz “Yapı Kredi Sigorta Bebeği” olarak adlandırırız; doğuştan gelen rahatsızlıkları ile poliçe kapsamına alınır ve poliçeleri devam ettiği sürece bu ayrıcalıktan yararlanırlar.

Yapı Kredi Sigorta Sağlık Sigortalıları, belki de paranın bile satın alamayacağı güveni Yapı Kredi Sigorta ailesine dahil olduklarında yaşarlar. Yapı Kredi Sigorta tarafından sigortalanmalarını takip eden dönemlerde başlarına gelebilecek büyük sağlık sorunlarıyla ilgili, ilave kısıtlamalarla karşılaşmazlar, ek ödeme yapma sıkıntısını yaşamazlar.

Yapı Kredi Sigorta Sağlık Sigortalılarına, yaygın bir “Anlaşmalı Hekim Muayenehane Sistemi” hizmeti sunulmakta ve poliçelerinde doktor muayene teminatı olan sigortalılar, hiçbir ek ödeme yapmadan bu kapsamda muayene olabilmektedirler.

17 Ağustos depreminde de sigortalılarının yanında olan Yapı Kredi Sigorta, sağlık sigortası genel şartlarında teminat kapsamı dışında tutulmasına rağmen, deprem sonucu oluşan tedavi giderlerini de belirlenmiş şartlarla teminat altına almaktadır.

Poliçe tanziminden itibaren 30 gün içerisinde herhangi bir sebeple sigortadan vazgeçilmesi durumunda, rizikonun gerçekleşmemesi ve tazminatın ödenmemiş olması şartıyla ödenen primler iade edilir.