Trafik

Hasarın bildirimi aşamasında aşağıda sıralanan bilgilerin iletilmesi gerekmektedir:

•Poliçe numarası

•Zarar gören aracın ruhsat sahibi / plakası / markası /modeli

•Hasar tarihi ve saati

•Hasar yeri

•Kusur oranı

•Tahmini hasar tutarı

•Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu

•Zarar gören aracın ruhsat sahibine ait hesap numarası banka ve şube adı

İSTENEN BELGELER:

MADDİ HASARLARDA

•Aslı gibidir tasdikli kaza tespit tutanağı veya kazaya karışan taraflara ait görgü tespit ve ifade tutanakları,

•Sigortalının ve karşı araç sürücüsünün alkol raporları,

•Sigortalının ve karşı araç sürücüsünün ehliyetleri,

•Karşı aracın ruhsatı (bina hasarlarında tapu veya işyeri ruhsatı )

•Fatura,

•Fotoğraf,

•Eksper raporu
01.04.2008 tarihinden itibaren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflar anlaşmaya vardıkları taktirde serbest iradeleriyle dolduracakları kaza tespit tutanağı uygulaması geçerli olacaktır. Alınan ihbar sonrası kaza tespit tutanağının aynı gün içinde Şirketimize teslim edilmesi gerekmektedir.

BEDENİ HASARLARDA

Yukarıda belirtilen evraka ek olarak

Yaralanma halinde:

•Epikriz raporu ( ilk müdahalede verilen doktor rapor, hastalığın niteliği)

•Tedavinin bittiğine dair kati doktor raporu,

•Tedavi masraflarını belgeleyen fatura
Maluliyet halinde

•Malulün mesleği ve gelir durumunu gösteren belge,

•Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak olan maluliyet oranını bildiren heyet raporu,

•Aktüer raporu,

•Tedavi masraflarını belgeleyen fatura,

•Doktor raporu

Ölüm halinde:

•Ölen kişinin mesleği ve gelir durumunu gösteren belge,

•Veraset ilamı,

•Nüfus kayıt örneği,

•Ölüm raporu,

•Defin ruhsatı,

•Aktüer raporu,

•Varsa tedavi faturaları