Kasko

Değerli Sigortalımız,

Hasarın bildirimi aşamasında aşağıda sıralanan bilgilerin iletilmesi gerekmektedir:

•Poliçe numarası / Araç Plaka No / Müşteri no

•Sigortalının adı-soyadı / Ticari ünvanı

•Hasar Yeri

•Hasar tarihi ve saati

•Tahmini hasar tutarı

•Hasarın mahiyeti

•Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu

KASKO HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:

Çarpma /Çarpılma Olaylarında* :

• Sigorta poliçesi

•Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),

•Alkol raporu (tasdikli örneği),

•Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,

•Tek taraflı ve zabıt tutturulmayan kazalarda kaza saati ile uyumlu alkol raporu,

•Ehliyet fotokopisi,

•Ruhsat fotokopisi,

•D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

•Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,

•Sevk İrsaliyesi (yük taşımaya mahsus araçlarda),

•Hasara ilişkin faturalar,

•Malik ve Sürücünün T.C.Kimlik Numaraları

•Eksper görevlendirilmedi ise hasara ilişkin detaylı fotoğraflar,

•Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

Aracın Ağır Hasara Uğrayarak Tam Ziya Olması Olaylarında :

•Trafikten çekme belgesinin aracın bağlı bulunduğu trafik şubesinden alınması,

•Aracın trafik çekme belgesi tarihi itibariyle maliyeden borcu yoktur yazısı,

•Aracın tarfik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,

•Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet, (İşlemler sırasında örnek vekalet Şirketimizce verilmektedir)

Araç Çalınma Olaylarında* :

•Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

•Sigorta poliçesi

•Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),

•Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,

•’Çalınmıştır ’ kaşeli ruhsatname aslı,

•Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),

•Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği),

•Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),

•Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,

•D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

•TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )

•Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).

•Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

Radyo – Teyp Çalınma Olaylarında* :

•Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı ( Aslı gibidir onaylı),

•Ruhsat fotokopisi,

•D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

•Eksper görevlendirilmedi ise hasar fotoğrafları,

•Tazminat talebine konu radyo-teybin marka ve modelini içeren sigortalı beyanı

•Ses ve görüntü sistemlerine ilişkin değişikliklerin poliçede teminata eklettirildiği zeyilname

•Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

01.04.2008 tarihinden itibaren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflar anlaşmaya vardıkları taktirde serbest iradeleriyle dolduracakları kaza tespit tutanağı uygulaması geçerli olacaktır. Alınan ihbar sonrası kaza tespit tutanağının aynı gün içinde Şirketimize teslim edilmesi gerekmektedir