Elektronik Cihaz

Gerekli Belgeler:

1.Olay Tutanağı

2.Hasar Resimleri

3.Hasar Talep Listesi

4.Teslim-Tesellüm (Hırsızlık Hasarında)

5.Bulunamadı Yazısı (Hırsızlık Hasarında)

6.Harcama Faturası

7.Mal Faturası

8.Eksper Raporu/Teknik Servis Raporu

9.Hak Sahipliğini Belirleyen Belge (Fatura, Ruhsat)